bệnh tưa miệngBệnh tưa miệng

Loại tạo màng giả: Đây là một trong những triệu chứng bệnh tưa miệng chủ yếu gặp ở trẻ s